top of page
Dům u Sedlčan

soukromý investor | Sedlčansko | 
STUDIE, DSP - externě pro Energy Benefit Centre, DPS - Vida architekti

Určující pro celý návrh je umístění objektu na výrazném kopci na hranici širokého údolí v němž leží Sedlec-Prčice. Z místa budoucí stavby se tak otevírá jedinečný výhled do kraje a zároveň bude stavba z širokého okolí viditelná. Základním cílem návrhu je proto, aby se dům přirozeně začlenil do krajiny.
Komplex rodinného domu ctí formu samostatných hospodářských usedlostí, kterých se v kraji na dohled nachází několik. Budovy jsou uspořádány do tvaru U a postaveny bokem ke svahu kopce, takže severní rameno se zařezává do jeho úbočí a jižní rameno z něj vystupuje na terénní terasy. Dvůr sevřený mezi křídly je ústředním prostorem, na nějž se přijíždí bránou od západu, ústí na něj vrata garáží i oba hlavní vchody. Při východní straně domu se pak nachází hospodářský dvůr vymezený samotným domem a opěrnými stěnami zářezu ve svahu.
Dům je rozdělen na 5 objektů dle funkce. Hlavním objektem je obytná část obdélného půdorysu rozměrů cca 30 x 10m s polovalbovou střechou a pultovými vikýři. Je postaven na jižní straně dvora a vyhlíží do kraje. V něm se z části nachází obytný prostor přes celou výšku  objektu a z části na dvě podlaží rozdělená ložnicová část. K jeho západní fasádě přiléhá bazénový objekt s pultovou vegetační střechou. Ústřední dvůr je na východní straně uzavřen 14m dlouhým podsklepeným spojovacím krčkem mezi obytnou částí a “hobby” domkem. Krček má plochou vegetační střechu. “Hobby” domek má obdélný půdorys cca 14 x 9m s polovalbovou střechou a pultovým vikýřem. Pátým objektem přiléhajícím k západní fasádě “hobby” domku je cca 25m dlouhá garáž a sklad s plochou vegetační střechou, která plynule přechází do svahu nad domem.
Významnou součástí domu jsou zahradní úpravy, které opět pomáhají domu splynout s krajinným rázem. Ústřednímu dvoru vévodí velký strom, který v budoucnu bude držet ochranné větve nad domem, na jižních terasách bude vysazen ovocný sad a další menší stromy a keře budou rozmístěny na dalších částech pozemku.
Hlavní materiály jimiž se stavba bude prezentovat jsou: světlá omítka, tmavé střešní tašky, dřevo, kámen a sklo.

Celý proces projektování je pro nás velkou školou navrhování, kompromisů, a jednání s klientem.

bottom of page