top of page
Dům u Pardubic

soukromý investor | Srch | STUDIE, DSP, 2019-2020

 

Několik parcel za vesnicí, napojených odbočkou ze silnice. Typická rozvojová plocha obce ležící u většího města. Ještě nedávno zde bylo pole. Přesto má místo své kvality. Hned za silnicí je les a pozemek pro navržený dům leží ve výhodné koncové pozici s výhledem do otevřené krajiny. Svou plochou přes 1000 m2 umožňuje nejen umístění domu, ale i vytvoření zahrady kolem něj. Takové bylo i zadání. 
Poměrně velký přízemní dům se skládá ze tří částí. Krytého stání se subtilní ocelovo-dřevěnou konstrukcí, garáže s plochou vegetační střechou a obytné části domu se sedlovou střechou. Hmota obytné části je uprostřed zalomena o 20°. Zalomení dělí dům na denní část s pobytovým prostorem a noční část s ložnicemi. Hmota domu jemně objímá zahradu před jihozápadní fasádou, do níž jsou hlavní prostory orientovány. Obvod zahrady bude lemován živým plotem přírodního rázu, ovocnými keři a stromy, v JV části jsou navrženy pěstební záhony. Časem se zahrada stane platnou součástí krajiny. 

bottom of page