top of page
Obecní dům Nenačovice

obec Nenačovice | STUDIE, jaro 2019

 

Původní budova obecního úřadu v Nenačovicích je srostlicí někdejší obecní pastoušky a hasičské zbrojnice. Přes mnohá úskalí, je její poloha v centru obce výhodná. Navrhujeme tedy původní budovu odstranit a na jejím místě vybudovat nový polyfunkční obecní dům. Inspirováni klasickým vesnickým stavením, navrhujeme dům s asymetrickou sedlovou střechou kryjící zápraží. Ve střeše je pultový vikýř, po celé délce prosklený, který umožňuje plnohodnotné využití podkroví, při zachování formátu jednopodlažního domu. Na hřebeni střechy směrem do ulice je posazena zvonička, avizující veřejnou funkci stavby.
Obecní dům bude sloužit běžnému provozu obecního úřadu i zájmovým a společenským akcím obyvatel. Budova má proto dva vstupy. Jeden primárně pro úřad a druhý pro sál v patře. Prostory a funkce se však mohou vzájemně prolínat, dle aktuální potřeby.

bottom of page