top of page
Dům v Hostivaři

BP "Dům na schodech" | Jiří Bartoň | FSV ČVUT | jaro 2010

"Dům na schodech" je rodinný dům pro šestičlennou rodinu s přilehlým samostatným ateliérem. Dům je navržen na míru složité parcele na zajímavém místě, leží na jižním okraji původní vilové čtvrti v Praze Hostivaři. Ze tří stran ji obklopuje les, u její paty protéká potok, a při tom pěšky dojdete na tramvaj, autobus i na nákup. Prudký svah obrácený k severu není překážkou, ale impulsem k hledání formování prostoru, práci se světlem a modelací hmoty. Na pozemku vznikly dva samostatné objekty definované svou funkcí - rodinný dům a ateliér. Výškovým členěním kopírují svah a otevírají se k němu, vzhůru k jihu. Ze severu se tváří rezervovaně. Odtud svými rozlámanými střechami připomínají dvě skály s průrvou uprostřed, kterou stoupají schody ke vchodu

bottom of page