top of page
Komunitní centrum Říčany

soutěžní návrh | ve spolupráci s Energy Benefit Centre |  2016
 

Komunitní centrum v Říčanech má za cíl vytvořit nové místo pro setkávání lidí. Od přednášek po nízkoprahový klub, kavárnu a další prostory pro neziskové organizace i skupinové aktivity. Požadavkem vyhlašovatele bylo navrhnout pasivní dům s daným programem v cenovém limitu cca 39 mil. korun.
I přes to, že náš návrh nebyl oceněn, byl velmi pozitivně hodnocen z hlediska energetického konceptu i splnění požadavků stavebního programu. Vytýkáno nám bylo nedostatečné parkování a nejasné urbanistické vymezení se vůči stávajícímu náměstí. V době stále ještě prioritně "automobilové" a na místě urbanisticky rozeklaném zůstává i po vyhlášení výsledků toto pro všechny spíše velkým tématem do diskuze.

bottom of page