top of page
Obora Lány

LS Lány | studie | 2015 |
ve spolupráci s Energy Benefit Centre
 

Součástí Lánské obory je výběh s daňky s vyhlídkovou terasou, která je vyhledávaný turistickým cílem. Správa obory by ráda na této popularitě stavěla a nabídla návštěvníkům více. V sousedství výběhu se nachází provozní areál s historickou budovou skladu a stájí. V současnosti je z větší části nevyužívaná, a proto vzešel nápad vytvořit z ní návštěvnické centrum se stálou expozicí o Lánské oboře a s prostory pro rozličné využití od přednášek po svatební veselí. Se stávající vyhlídkou u výběhu zvěře bude budova spojena 250m dlouhou dřevěnou lávkou, která návštěvníky provede přes výběh, nově doplněný o část s divokými prasaty. Cestou se pokochají pohledy z nové vyhlídky vprostřed trasy, pak projdou mezi korunami stromů v sadu, aby je lávky snesla na zem přímo před dveřmi do budovy návstěvnického centra.

bottom of page