top of page
Lexus Průhonice

STUDIE, DUR, podzim 2017 - jaro 2018, ve spolupráci s Energy Benefit

 

Kde se vzal, tu se vzal, u D1 autosalon stál. Díky přátelským vztahům s firmou Energy Benefit, dostali jsme příležitost navrhnout podobu nového autosalonu Lexus a zpracovat dokumentaci pro umístění stavby. 
Naší prací bylo určit celkový tvar budovy, vnitřní uspořádání, usazení na pozemek a okolní plochy. Vybavení a materiály prostorů určených pro zákazníky jsou dány regulemi značky.

Z hlediska životního prostředí byl pro nás rozporuplný princip budovy pro prodej prodej aut na bývalé zemědělské půdě. V rámci možností jsme proto maximalizovali plochu zeleně a přidali stromy daleko nad regulačním plánem požadovaný počet. Při zpětném pohledu bychom se snažili prosadit i vegetační střechu. Dešťová voda je alespoň zachycována a bude se s ní zalévat. Prosklené průčelí budovy je orientováno na západ. Regule bohužel neumožnily umístit pevné slunolamy, navrhli jsme alespoň venkovní žaluzie pro horní polovinu prosklení a hi-tech skla s vysokou selektivitou, která omezí spotřebu energie na chlazení.

bottom of page